Self Registration


Tidak mempunyai akaun?

Untuk pelajar yang pertama kali menggunakan sistem ini, anda hanya perlu mendaftar sekali sahaja dengan mengisi maklumat peribadi anda. Klik pada Daftar Baharu. Kemudian anda perlu Daftar Masuk untuk mengisi maklumat permohonan latihan industri. Anda juga boleh menyemak maklumat peribadi dan status permohonan melalui sistem ini.

Bagi pelajar USM yang pertama kali menggunakan sistem ini, anda perlu melakukan Self Registration terlebih dahulu sebelum diberi akses untuk Daftar Masuk. Setelah berjaya melakukan self registration, and hanya perlu Daftar Masuk menggunakan Identity Single Sign On dan perlu mengisi maklumat permohonan sahaja. Klik Self Registration.

Sebarang pertanyaan boleh hubungi Pn. Suryani Ismail (Pejabat Pendaftar USM Kampus Kesihatan) di talian 09-7672052.